top of page
Rasteplass benker foran Skipperhuset[4].jpg

Om stiftelsen

"Stiftelsen Roald Amundsens fødested", (RAF), er en privat stiftelse som ble opprettet høsten 2020, og registrert i Brønnøysundregisteret med org nr 925 762 261. Stiftelsen har som formål å ta vare på, utvikle og drive stedet hvor polarhelten Roald Amundsen ble født i 1872. Stiftelsen ønsket å blåse nytt liv i «Tomta» og legge til rette for at publikum ville bruke stedet i enda større grad enn tidligere. Bygninger og tomt tilhører Fredrikstad kommune som har inngått en flerårig driftsavtale med RAF.

I de få årene siden starten har RAF med god støtte fra private sponsorer, offentlige fond, Fredrikstad kommune og Borg havn fått på plass en stor modernisering av Låven, et servicehus med moderne utstilling, selskapslokaler, nytt kjøkken og toaletter. Selve "Skipperhuset", hvor Roald Amundsen ble født, har blitt forsiktig restaurert innvendig med nødvendig reparasjon av brannmurer, ildsteder, sikring av elektrisk anlegg, alarm etc. Også det store parkanlegget rundt Skipperhuset og Minnebautaen fra 1928 har blitt satt i stand og nede ved Glomma er det bygget en flott, 25 lang pålebrygge på stedet hvor Amundsenrederiene hadde sin utrustningshavn. I parken er det også bygget en nøyaktig kopi av FRAMHEIM, overvintringshytta Roald Amundsen brukte i Antarktis på Sydpolsekspedisjonen i 1910-1912. Selve byggingen ble utført av elever på tømrerlinja på Greåker VGS.

Den rene pengeverdien i alle disse investeringene er rundt 5 millioner kroner. I tillegg kommer utallige dugnadstimer både av Stiftelsens venner og Borge Rotary.

I de to siste sommersesongene har «Tomta» vært åpent for publikum med guidede omvisninger, café, utstilling og forskjellige arrangementer. Guidene har vært ungdommer i alderen 16-20 år som har fått kurs og veiledning.

Både den permanente utstillingen om Roald Amundsen som polarforsker, "Drøm store tanker, nå store mål" og den guidede omvisningen i Skipperhuset, "Da verden kom til Vesten" - fortellingen om Amundsendynastiets bakgrunnshistorie, er laget helt fra grunnen for å gi en ny og spennende fortelling om Roald Amundsen til nye generasjoner. I 2022 ble Roald Amundsens 150-års jubileum markert med flere store arrangementer, blant annet en «Masterclass» for 60 elever fra Videregående skoler i Sarpsborg og Fredrikstad. Temaet var nye utfordringer for Norges forhold til Arktis. I samarbeid med FRAM-museet ble den store friluftsutstillingen om Roald Amundsens liv hentet fra Rådhusplassen i Oslo og montert i Gamlebyen. Der ble den sett av flere tusen mennesker.

De moderne selskapslokalene kan leies til konfirmasjoner, brylluper og arrangementer og har nytt AV-utstyr og oppgradert kjøkken. I Låven kan det dekkes til 60 gjester.

 

Styret

Stiftelsen ble grunnlagt av Bjørn Tollefsrud, Jan Ove Ekeberg og Wiggo Andersen som utgjorde det første styret. Bjørn Tollefsrud har vært styreleder gjennom hele den første treårsperioden. Etter stor innsats, både praktisk, organisatorisk og ikke minst som en av Stiftelsens viktige, økonomiske sponsorer gikk Bjørn ut av styret ved avslutningen av Stiftelsens første treårsperiode på årsmøtet i desember 2023.

Gjennom den første treårsperioden har antall styremedlemmer blitt supplert og endret noen ganger. Det styret som satt ved årsmøtet i 2023 var Bjørn Tollefsrud, Wiggo Andersen, Maya Nilsen, Toralf Hvidsten, Voica Imrik, Gunnar Stake-Larsen og Hanne Kjeldstadli Hansen.

Det nåværende styret består pr januar 2024 av Wiggo Andersen, leder, og styremedlemmene Maya Nilsen og Øyvind Arntsen.

bottom of page