top of page

Skipperhuset -

hvor Roald Amundsen ble født i 1872

Skipperhuset på Tomta kan beskrives som et relativt lite, halvannen etasjes hus i sen-empirisk stil, lavt og kompakt, med halv-valmet tak og tidstypisk for slutten av 1800-tallet. Grunnflaten er 15 x 10 meter, med bare delvis innredet loftsetasje.  Husets lengderetning er parallell med Glomma, nesten nøyaktig øst-vest. Rundt huset er det en parklignende hage, med frukttrær og spaserganger, med et lite «lysthus» av lindetrær. Tidligere besto eiendommen også av et bryggerhus, låve og brønnhus.

Helt siden Amundsen familiens siste eiere i 1939 overdro eiendommen og Skipperhuset til stiftelsen «Roald Amundsens Minde», har det ikke vært gjort noen inngrep eller bygningsmessige endringer av betydning. Arkitektoniske kjennetegn, som rominndeling, vegg- og takdekorasjoner, er i flere rom så godt som urørt, mens det er gjort enkelte nød-reparasjoner utvendig for å hindre taklekkasjer og råte. Disse redningsoperasjonene ble gjort i flere perioder på 1970, 80 og 90-tallet.

Nå har tiden kommet for å redde det innvendige av huset. Det som er helt unikt med Skipperhuset, og som gjør det så autentisk, er at det helt fra det ble bygd i 1858 og fram til 1939 heller ikke er gjort nevneverdige forandringer. Det er aldri lagt inn vann eller kloakk, bortsett fra en vask på kjøkkenet og i et skap på soveværelset. Noen få elektriske lyspunkter kom på 1920-tallet, reparert og modernisert på 1960-tallet.

I to av stuene ble det montert halvharde huntonit-plater og satt opp ny tapet en gang på 1960-tallet, men i øvrige rom er både tak og vegger originalt fra 1858. Skipperhuset fra 1850-årene, hvor Roald Amundsen ble født i 1872, fremstår nærmest urørt, som et 150 år gammelt tidsbilde.

Våningshuset ble bygget i 1858 som det første av husene i hele rekken av gårder og tun Amundsen-familien oppførte etter at de kom fra Hvaler og kjøpte gården Østre Vesten i Borge samme år.

Grunnmuren er i hugget granitt, med delvis kjeller under den vestlige delen. Loftet er delvis innredet med to relativt romslige soverom, ett i hver gavl, pluss tre uinnredede alkover. På toppen av trappen er det et relativt stort arbeids- og lagerrom.

Det går en egen, innvendig smal trapp fra kjøkkenet og opp på loftet, avsluttet med en hengslet lem.

Hovedinngangen til huset går gjennom et overbygget trapperom som fører direkte inn i en liten hall. Herfra går det stor trapp til loftet og her er også dør inn til en sidestue i den østre delen. Rett fram fører en bred dør inn i den midterste av tre stuer som ligger på rekke ved siden av hverandre, med dobbeltdører mellom. Kjøkkenet har en stor, vedfyrt komfyr, originalt panel og innredning. Rett innenfor kjøkkenet ligger et stort soverom, som har dør både til kjøkken og stue.

Kjøkkeninngangen har et eget overbygg og flere mindre rom som ble brukt som spiskammers og oppbevaring av redskap etc.

Huset har to teglsteinspiper med ett løp i hver. Disse to pipene har omfangsrike brannmurer som i sin tid ga varme både til soverommene på loftet og soverommet i hovedetasjen. I alle de andre rommene er det gedigne jernovner til ved- og kullfyring, til sammen seks ildsteder knyttet til pipene, inkludert den originale vedovnen på kjøkkenet.

                                                                                                                                        Øyvind Arntsen, 2022

Det røde rommet[50].jpg
Skipperhuset - kjøkken foto 2021 - øa[48].jpg
Hagen
Framheim
Amundsenbrygga

Les om Amindsenbrygge på senteret

Av Øyvind Arntsen - se her

Utstillingen
bottom of page